04:29
31.05.2020
(час київський)

Фінансова гарантія

Фінансова гарантія Фінансова гарантія - це певний механізм захисту прав організатора торгів шляхом фінансового забезпечення торгів від учасника торгів перед організатором торгів щодо виконання своїх зобов'язань по торгах, що проводяться на електронній торговельній площадці «TENDER-ME».
Фінансова гарантія вноситься учасником торгів на вимогу організатора торгів в розмірі 1% - 5% від суми лота. Фінансова гарантія вноситься таким чином:
- при виставленні лота організатор торгів вказує про необхідність надання фінансової гарантії та вказує її розмір;
- всі учасники, які приймають участь в торгах по цьому лоту, переводять на рахунок оператора вказану суму організатором торгів;
- після закінчення торгів (формування акта за результатами торгів), Оператор торгів переводить всім учасникам, (які перевели раніше на рахунок Оператора зазначену суму під фінансову гарантію по кожному з лотів), цю ж суму під фінансову гарантію на їх особистий рахунок в повному обсязі в протягом 3 робочих днів. Переможцю торгів оператор не переводить зазначену суму, використану під фінансову гарантію.
- переможцю торгів фінансова гарантія повертається Оператором після його повного виконання своїх зобов'язань за договором перед організатором торгів, про що він інформує Оператора, шляхом надання копії акту виконаних робіт з організатором торгів;
- якщо переможець не може виконати свої зобов'язання перед організатором торгів у плині відведеного терміну виконання своїх зобов'язань за договором, фінансова гарантія перераховується на рахунок організатора торгів на протязі 10 днів, за винятком 10% які Оператор залишає собі за надані послуги;
- якщо торги не відбулися Оператор протягом 3 робочих днів повертається всім учасникам фінансову гарантію в повному обсязі.